Privacy statement

Privacy

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij hetverwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wetbescherming persoonsgegevens. Wij staan geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevensonder nummer m1494078.

Doel van de gegevensverwerking

Bij bezoek aan deze website kunnen wij gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld als u een vragenformulierop de website hebt ingevuld.
Wij gebruiken uw gegevens voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst,risicobeheer en marketingdoeleinden.

Informatiebeveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegenongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnenen buiten onze organisatie.

Gebruik van cookies

Om de website gebruiksvriendelijker te maken en de website op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen,worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Wij maken hierbij gebruik vanzogenaamde “cookies”, een klein tekstbestand dat op de harde schrijf van uw computer wordt geplaatst. Bijterugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerderingevoerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Gebruik van webtellers

Onze website kan webtellers bevatten waarmee wordt vastgesteld welke gebruikers de pagina’s hebbenbezocht. Webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik vanonze website. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals hetnummer van een cookie, de tijd en de datum waarop een pagina is bezocht. Met behulp van deze gegevensmeten wij het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren.

Wijzigingen van deze bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Wij raden u aan dezeprivacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijkheid van deze bepalingen

Deze bepaling zijn van toepassing op de websites van NL Secure B.V. waaronder begrepen websites die zien op handelsnamen van NL Secure B.V. zoals, maar niet beperkt tot ScootSecure, MobielSecure en WoningSecure.

Versie november 2012